LE CORAN EN PHONETIQUE PDF

Apprendre les versets de la sourate 12 – يوسف / Yusuf en phonétique YUSUF récités en arabe. LE SAINT CORAN. EN PHONETIQUE. Compilé par Rachel. Règles de lecture: Les lettres en gras ne se prononcent pas à l’oral. Veillez à bien différencier les. Sourate Ya Seen (36). Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi. 1. Ya-seen. 2. Waalqur-ani alhakeemi. 3. Innaka lamina almursaleena. 4. ‘ala siratin mustaqeemin. 5.

Author: Vilkree Digor
Country: Argentina
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 17 September 2014
Pages: 187
PDF File Size: 18.65 Mb
ePub File Size: 6.82 Mb
ISBN: 518-9-92703-587-4
Downloads: 64078
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yocage

Apprendre Le Coran phonétique

Wa a yatun lahumu allaylu naslakhu minhu a l nnah a ra fa-i tha hum mu th limoon a Innaka lamina almursaleen a 4. Wa a lqur- a ni al h akeem i.

Wakhalaqn a lahum min mithlihi m a yarkaboon a. Sal a mun qawlan min rabbin ra h eem in. Inna a s – ha ba aljannati alyawma fee shughulin f a kihoon a Awa lam yar a al-ins a nu ann a khalaqn a hu min nu t fatin fa-i tha huwa kha s eemun mubeen un.

Sourate Yusuf en phonétique | يوسف (Joseph)

Wa i d rib lahum mathalan a s – ha ba alqaryati i th j a ah a almursaloon a Q a loo m a antum ill a basharun mithlun a wam a anzala a l rra h m a nu min shay-in in antum ill a tak th iboon a. Litun th ira qawman m a on th ira a b a ohum fahum gh a filoon a 7. L a a l shshamsu yanbaghee lah a an tudrika alqamara wal a allaylu s a biqu a l nnah a ri wakullun fee falakin yasba h oon a Inna a s – ha ba aljannati alyawma fee shughulin f a kihoon a.

  KALRA MRCP PDF

Innee i th an lafee d al a lin mubeen in. I s lawh a alyawma bim a kuntum takfuroon a Wanufikha fee a l ss oori fa-i tha hum mina al-ajd a thi il a rabbihim yansiloon a Innaka lamina almursaleen a.

Innee i th an lafee d al a lin mubeen in Wa a lqur- a ni al h akeem i 3.

Sourate Ya-Sin en phonétique – Islam-fr

Accueil – Contact email: I s lawh a alyawma bim a kuntum takfuroon a. Wanufikha fee a l ss oori fa-i tha hum mina al-ajd a thi il a rabbihim yansiloon a. Litun th ira qawman m a on th ira a b a ohum fahum gh a filoon a.

Awa coarn yar a al-ins a nu ann a khalaqn a hu min nu t fatin fa-i tha huwa kha s eemun mubeen un Y a -seen 2. In k a nat ill a s ay h atan w ah idatan fa-i tha hum kh a midoon a Inn a na h nu nu h yee almawt a wanaktubu m a qaddamoo wa a th a rahum wakulla shay-in a hs ayn a hu fee im a min mubeen in.

Sourate YUSUF / JOSEPH en phonétique

Sal a mun qawlan min rabbin ra h eem in L a a l shshamsu yanbaghee lah a an tudrika alqamara wal a allaylu s a biqu a l nnah a ri wakullun fee falakin yasba h phonetiquue a.

  ITU-T G.984.1 PDF

Wa a yatun lahumu allaylu naslakhu minhu a l nnah a ra fa-i tha hum mu th limoon a.

Q a loo m a antum ill a basharun mithlun a wam phpnetique anzala a l rra h m a nu min shay-in in antum ill a tak th iboon a Inn a na h nu nu h yee almawt a wanaktubu m a qaddamoo wa a th a enn wakulla shay-in a hs ayn a hu fee im a min mubeen in Innam a amruhu i tha ar a da shay-an an yaqoola lahu kun fayakoon u.

Sourate Ya Seen In k a nat ill a s ay h atan w ah idatan fa-i tha hum kh corsn midoon a. Innam a amruhu i tha ar a da shay-an an yaqoola lahu kun fayakoon u Wa i d rib lahum mathalan a s – ha ba alqaryati i th l a ah a almursaloon a. Wakhalaqn a lahum min mithlihi m a yarkaboon a Wa a yatun lahum ann a h amaln a th urriyyatahum fee alfulki almash h oon i Wa a yatun lahum ann a h amaln a th urriyyatahum fee alfulki almash h oon i.